„Porównanie metod oceny jakości oddawania barw przez komercyjne źródła światła.” Moja praca inżynierska, obroniona 6 lutego 2020 r. Całość umieszczam w domenie publicznej.

Paweł Redman 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
crl 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
crl_tools 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
lab 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
src 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
static 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
.gitignore 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
00_strona_tytulowa.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
09_wstep.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
10_teoria.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
20_cri.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
30_literatura.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
35_pomiary.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
89_wnioski.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
90_wzory.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
LICENSE 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
Makefile 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
README 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
main.bib 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
main.ist 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
main.tex 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
pwr.pdf 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
usuwanie_sierot.py 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago
zipmachen.sh 87eb67408f Ostateczna wersja pracy dyplomowej 11 months ago

README

Porównanie metod oceny jakości oddawania barw przez komercyjne źródła światła
Paweł Redman, 2019
Strona: redman.xyz
E-mail: pawel.redman@gmail.com
pawel@redman.xyz

Ten folder zawiera wszystko, co potrzebne, do wygenerowania mojej pracy inży-
nierskiej. Wszystkie wykresy, tabele, diagramy, itd. są wynikami działania
napisanych przeze mnie skryptów. Przede wszystkim, interesująca może być
(niekompletna momencie pisania tego dokumentu) biblioteka 'crl', która odpo-
wiada za całą kolorymetrię.

Aby otrzymać końcowy plik PDF potrzeba:
- Linuksopodobnego środowiska (może zadziałać pod MSYS lub WSL)
- GNU Make
- Texlive
- Trzeba też doinstalować wszystkie potrzebne pakiety
- Python 3.7+
- NumPy
- SciPy
- Matplotlib
- TexSoup
- ImageMagick (program 'convert')
- ... i pewnie coś jeszcze, o czym zapomniałem.

Mając to wszystko, wystarczy uruchomić 'make -j' i poczekać dłuższą chwilę.
Polecenie należy powtarzać, aż LaTeX nie poznajduje wszystkich odwołań, cyto-
wań, itd. Może to wymagać aż trzech kompilacji.

Niestety, projekt jest dość skomplikowany i nie miałem czasu tego wszystkiego
jakoś posprzątać. W razie potrzeby proszę się ze mną skontaktować.